دانلود کتاب Clinical Research - بوک باز

دانلود کتاب مفاهیم اساسی در تحقیقات بالینی <br>Essential Concepts in Clinical Research, 2ed

دانلود کتاب مفاهیم اساسی در تحقیقات بالینی
Essential Concepts in Clinical Research, 2ed

This practical guide speaks to two audiences: those who read and those who conduct research. Clinicians are medical detectives by training. For each patient, they assemble clinical clues to establish causes of signs and symptoms. The task involves both clinical…
دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی <br>Foundations of Clinical Research, 4ed

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research, 4ed

Become a successful evidence-based practitioner How do you evaluate the evidence? Is the information accurate, relevant and meaningful for clinical decision making? Did the design fit the research questions and was the analysis and interpretation of data appropriate? Here are…