دانلود کتاب Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology | بوک باز

دانلود کتاب سرطان کولورکتال ارثی و خانوادگی<br>Hereditary and Familial Colorectal Cancer, 1ed

دانلود کتاب سرطان کولورکتال ارثی و خانوادگی
Hereditary and Familial Colorectal Cancer, 1ed

Hereditary and Familial Colorectal Cancer book describes the historical context of colorectal cancer predisposition syndromes and the latest knowledge relating to each of the known hereditary colorectal cancer predisposition syndromes. There is a particular focus on the management of each…
دانلود کتاب تومورهای کولورکتال: اطلس هیستوپاتولوژی سکشن بزرگ<br>Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology, 1ed

دانلود کتاب تومورهای کولورکتال: اطلس هیستوپاتولوژی سکشن بزرگ
Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology, 1ed

Large-section histopathology widens your perspectives... Correct diagnosis and staging are essential in determining the appropriate therapy of colorectal carcinoma, one of the most common malignancies in America and Europe. As medical science continues to develop rapidly, histopathology remains an essential…