دانلود کتاب Controlled Release Systems: Advances in Nanobottles and Active Nanoparticles - بوک باز

دانلود کتاب سیستم انتشار کنترل شده: پیشرفت در شیشه های نانو و نانو ذرات فعال<br>Controlled Release Systems: Advances in Nanobottles and Active Nanoparticles, 1ed

دانلود کتاب سیستم انتشار کنترل شده: پیشرفت در شیشه های نانو و نانو ذرات فعال
Controlled Release Systems: Advances in Nanobottles and Active Nanoparticles, 1ed

In the area of controlled release of active substances, such as drugs, a strong interest in nanoparticles as carriers of active ingredients has arisen. Some of the active components are extremely hydrophobic, without cellular permeability and susceptible to metabolic degradation.…