دانلود کتاب CT - بوک باز

دانلود کتاب بازسازی تصویر سه بعدی برای CT و PET <br>3D Image Reconstruction for CT and PET, 1ed

دانلود کتاب بازسازی تصویر سه بعدی برای CT و PET
۳D Image Reconstruction for CT and PET, 1ed

This is a practical guide to tomographic image reconstruction with projection data, with strong focus on Computed Tomography (CT) and Positron Emission Tomography (PET). Classic methods such as FBP, ART, SIRT, MLEM and OSEM are presented with modern and compact…
دانلود کتاب مبانی PET / CT انکولوژیک<br>Fundamentals of Oncologic PET/CT, 1ed

دانلود کتاب مبانی PET / CT انکولوژیک
Fundamentals of Oncologic PET/CT, 1ed

In the fast-changing age of precision medicine, PET/CT is increasingly important for accurate cancer staging and evaluation of treatment response. Fundamentals of Oncologic PET/CT, by Dr. Gary A. Ulaner, offers an organized, systematic introduction to reading and interpreting PET/CT studies,…
دانلود کتاب CT، PET و MR قلبی<br>Cardiac CT, PET and MR, 3ed

دانلود کتاب CT، PET و MR قلبی
Cardiac CT, PET and MR, 3ed

A complete guide to non-invasive imaging techniques in cardiology Today's imaging technologies offer cardiologists more ways than ever to diagnose conditions of the heart without the need of endoscopies and other invasive procedures. Now in its third edition, Cardiac CT,…
دانلود کتاب بررسی آناتومی مقطعی CT و MRI <br>Cross Sectional Anatomy CT & MRI, 1ed

دانلود کتاب بررسی آناتومی مقطعی CT و MRI
Cross Sectional Anatomy CT & MRI, 1ed

Comprehensive atlas on cross sectional CT and MRI images, with images accompanied by anatomical diagrams to enhance understanding. Purpose omical reference for practicing radiologists and radiology residents. Audience The book is written for practicing radiologists who report CT and MRI…