دانلود کتاب Decision Making for Minimally Invasive Spine Surgery - بوک باز

دانلود کتاب تصمیم گیری برای جراحی حداقل تهاجمی ستون فقرات <br>Decision Making for Minimally Invasive Spine Surgery, 1ed

دانلود کتاب تصمیم گیری برای جراحی حداقل تهاجمی ستون فقرات
Decision Making for Minimally Invasive Spine Surgery, 1ed

Decision Making for Minimally Invasive Spine Surgery provides the critical tools needed to determine exactly when, for whom, and why minimally invasive spine surgery (MISS) is a viable option. Ten tightly focused chapters each begin with a decision making algorithm…