دانلود کتاب Endodontic Radiology - بوک باز

دانلود کتاب رادیولوژی اندودنتیکس <br>Endodontic Radiology, 2ed

دانلود کتاب رادیولوژی اندودنتیکس
Endodontic Radiology, 2ed

Endodontic Radiology, 2nd edition, is a unique reference that examines all aspects of radiographic imaging related to endodontics. Dr. Bettina Basrani and a team of prestigious international contributors build upon traditional radiographic techniques and include the latest information available on…