دانلود کتاب Essential Microbiology for Wound Care | بوک باز

دانلود کتاب ملزومات مراقبت از زخم<br>Wound Care Essentials 5th Edition

دانلود کتاب ملزومات مراقبت از زخم
Wound Care Essentials 5th Edition

Wound Care Essentials Looking for an up-to-date, how-to, evidence-based wound care reference? The newly revised Wound Care Essentials, 5th Edition is the comprehensive seminal resource, offering the latest evidence, guidelines and information to assist the interprofessional skin and wound care team translate knowledge…
دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم<br>Essential Microbiology for Wound Care, 1ed

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم
Essential Microbiology for Wound Care, 1ed

Many healthcare practitioners understand the role microbiology has within the management of their patients, particularly when this involves wound care and the healing process. However, basic medical and nursing training does not always cover the microbiology of wound care in…