دانلود کتاب Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology | بوک باز

دانلود کتاب پزشکی سالمندان و پیری شناسی هازارد<br>Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology 8th Edition

دانلود کتاب پزشکی سالمندان و پیری شناسی هازارد
Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology 8th Edition

Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology The leading text on the subject of geriatrics, this comprehensive guide combines gerontology principles with clinical geriatrics, offering unmatched coverage of this area of medicine. Anchored in evidence-based medicine and patient-centered practice, Hazzard's Geriatric Medicine…
دانلود کتاب اصول پزشکی سالمندان و علم پیری شناسی هازارد<br>Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 6ed

دانلود کتاب اصول پزشکی سالمندان و علم پیری شناسی هازارد
Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology, 6ed

The most complete, authoritative guide available on the diagnosis and treatment of disorders affecting the elderly -- updated with a new global perspective A Doody's Core Title for 2015! "In addition to serving as a timely, comprehensive, state-of-the-art textbook of…