دانلود کتاب Lasers in Dermatology | بوک باز

دانلود کتاب لیزر در درماتولوژی<br>Lasers in Dermatology, 1ed

دانلود کتاب لیزر در درماتولوژی
Lasers in Dermatology, 1ed

In the book of Lasers in Dermatology: Parameters and Choice,' specific laser parameters are described around each laser instrument for these novices. However, since it is impossible to treat effective and safe laser simply by memorizing parameters, it is described…
دانلود کتاب درسی لیزر در درماتولوژی<br>Textbook of Lasers in Dermatology, 1ed

دانلود کتاب درسی لیزر در درماتولوژی
Textbook of Lasers in Dermatology, 1ed

The book focuses on the “Textbook of Lasers in Dermatology”. The book “Textbook of Lasers in Dermatology” has the intention of sharing with the Indian dermatologists, and with the entire world, a text which gathers the knowledge acquired and improved…