دانلود کتاب Metabolism - بوک باز

دانلود کتاب سیگنالینگ نورون در تنظیم متابولیک<br>Neuron Signaling in Metabolic Regulation, 1ed

دانلود کتاب سیگنالینگ نورون در تنظیم متابولیک
Neuron Signaling in Metabolic Regulation, 1ed

This book focuses on neuron signaling in the regulation of metabolism and body weight, and especially on methods used in these studies. Obesity and related metabolic syndromes have reached epidemic status, but still are no effective strategies for prevention and…
دانلود کتاب متابولیسم در یک نگاه<br>Metabolism at a Glance, 4ed

دانلود کتاب متابولیسم در یک نگاه
Metabolism at a Glance, 4ed

Metabolism at a Glance presents a concise, illustrated summary of metabolism in health and disease. This essential text is progressively appropriate for introductory through to advanced medical and biochemistry courses. It also provides a succinct review of inborn errors of…
دانلود کتاب متابولیسم و ​​تغذیه<br>Crash Course: Metabolism and Nutrition, 4ed

دانلود کتاب متابولیسم و ​​تغذیه
Crash Course: Metabolism and Nutrition, 4ed

The (printed) 'Updated Edition' now comes with added value access to the complete, downloadable eBook version via Student Consult.  Search, read and revise whilst on the move and use the interactive self-assessment to test your understanding.  Crash Course - a…