دانلود کتاب Midwifery Skills at a Glance - بوک باز

دانلود کتاب مهارت های مامایی در یک نگاه<br>Midwifery Skills at a Glance, 1ed

دانلود کتاب مهارت های مامایی در یک نگاه
Midwifery Skills at a Glance, 1ed

Being an effective midwife requires a range of knowledge and skills, all of which are essential to provide competent and safe care to childbearing women and their infants. Midwifery Skills at a Glance offers an invaluable, straightforward guide for students…