دانلود کتاب Molecular Detection of Animal Viral Pathogens | بوک باز

دانلود کتاب تشخیص مولکولی پاتوژن ویروسی حیوانات<br>Molecular Detection of Animal Viral Pathogens, 1ed

دانلود کتاب تشخیص مولکولی پاتوژن ویروسی حیوانات
Molecular Detection of Animal Viral Pathogens, 1ed

Molecular Detection of Animal Viral Pathogens presents expert summaries on state-of-the-art diagnostic approaches for major animal viral pathogens, with a particular emphasis on identification and differentiation at the molecular level. Written by specialists in related research areas, each chapter provides…