دانلود کتاب Nanomedicine - بوک باز

دانلود کتاب نانو پزشکی برای بیماری های التهابی<br>Nanomedicine for Inflammatory Diseases, 1ed

دانلود کتاب نانو پزشکی برای بیماری های التهابی
Nanomedicine for Inflammatory Diseases, 1ed

Nanomedicine for Inflammatory Diseases is a cutting-edge resource for clinicians and scientists alike, working at the intersection of development and clinical therapeutics. This text is ideal for graduate level courses in nanomedicine, translational medicine, or inflammatory disease. This book is…