دانلود کتاب Neonatal Seizures: Current Management and Future Challenges - بوک باز

دانلود کتاب تشنج های نوزادان: مدیریت فعلی و چالش های آینده<br>Neonatal Seizures: Current Management and Future Challenges, 1ed

دانلود کتاب تشنج های نوزادان: مدیریت فعلی و چالش های آینده
Neonatal Seizures: Current Management and Future Challenges, 1ed

A better understanding of neural activity and the development of cortical connections and networks is an important requirement for evaluating the cause and treatment of neonatal seizures. There have been many advances in the management of neonatal seizures such as…