دانلود کتاب Neuroblastoma | بوک باز

دانلود کتاب نوروبلاستوما: مداخلات مکانیسم های مولکولی و درمانی<br>Neuroblastoma: Molecular Mechanisms and Therapeutic Interventions, 1ed

دانلود کتاب نوروبلاستوما: مداخلات مکانیسم های مولکولی و درمانی
Neuroblastoma: Molecular Mechanisms and Therapeutic Interventions, 1ed

Neuroblastoma: Molecular Mechanisms and Therapeutic Interventions comprehensively reviews current concepts in molecular and histopathological mechanisms that influence the growth of human malignant neuroblastoma, along with exciting therapeutic interventions. This book features a broad collection of contributions from leading investigators in…