دانلود کتاب Neurotrauma and Critical Care of the Brain | بوک باز

دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی مغز <br>Neurotrauma and Critical Care of the Brain, 2ed

دانلود کتاب تروما اعصاب و مراقبت بحرانی مغز
Neurotrauma and Critical Care of the Brain, 2ed

"This book really is a complete primer on the head injured patient. Without a map such as the one this book metaphorically provides, the voyage to mastery can be hazardous for both practitioner and patient."— Journal of the American Medical…
تروما مغز و اعصاب و مراقبت ویژه مغز<br>Neurotrauma and Critical Care of the Brain

تروما مغز و اعصاب و مراقبت ویژه مغز
Neurotrauma and Critical Care of the Brain

In Neurotrauma and Critical Care of the Brain, leading clinicians present widely accepted guidelines and evidence-based practices for the management of patients with traumatic brain injury. Divided into five main sections, the book guides the clinician through the science, management,…