دانلود کتاب Oral Exams: Preparing For and Passing Candidacy Qualifying and Graduate Defenses - بوک باز

دانلود کتاب آزمون های شفاهی: آماده سازی و عبور برای داوطلب، صلاحیت و دفاع نهایی<br>Oral Exams: Preparing For and Passing Candidacy, Qualifying, and Graduate Defenses, 1ed

دانلود کتاب آزمون های شفاهی: آماده سازی و عبور برای داوطلب، صلاحیت و دفاع نهایی
Oral Exams: Preparing For and Passing Candidacy, Qualifying, and Graduate Defenses, 1ed

Oral Exams: Preparing For and Passing Candidacy, Qualifying, and Graduate Defenses provides guidance on how to prepare for oral comprehensive and viva voce exams. Topics discussed include the supervisory committee, preparing the seminar, arranging content, mental preparation, question framing, and…