دانلود کتاب Polysomnography for the Sleep Technologist: Instrumentation Monitoring and Related Procedures | بوک باز

دانلود کتاب پلی سومنوگرافی برای تکنولوژیست خواب: ابزار، مانیتورینگ و روشهای مرتبط<br>Polysomnography for the Sleep Technologist: Instrumentation, Monitoring, and Related Procedures, 1ed

دانلود کتاب پلی سومنوگرافی برای تکنولوژیست خواب: ابزار، مانیتورینگ و روشهای مرتبط
Polysomnography for the Sleep Technologist: Instrumentation, Monitoring, and Related Procedures, 1ed

The only sleep technology text written by experienced polysomnography educators, Polysomnography for the Sleep Technologist: Instrumentation, Monitoring, and Related Procedures covers the procedural knowledge you need to understand sleep studies. A sequential learning model systematically covers electronics, instrumentation, recording parameters,…