دانلود کتاب Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry | بوک باز

دانلود کتاب تکنیک های عملی در پریودنتیکس و دندانپزشکی ایمپلنت <br>Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry, 1ed

دانلود کتاب تکنیک های عملی در پریودنتیکس و دندانپزشکی ایمپلنت
Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry, 1ed

A quick reference to essential techniques in periodontics and implant dentistry designed for clinical use In Practical Techniques in Periodontics and Implant Dentistry, distinguished periodontist Dr. Edgard El Chaar delivers a comprehensive quick reference to key information on periodontics and…