دانلود کتاب Practical Ultrasound: An Illustrated Guide - بوک باز

دانلود کتاب سونوگرافی عملی: راهنمای تصویری<br>Practical Ultrasound: An Illustrated Guide, 2ed

دانلود کتاب سونوگرافی عملی: راهنمای تصویری
Practical Ultrasound: An Illustrated Guide, 2ed

In the hands of a skilled operator, ultrasound scanning is a simple and easy procedure. However, reaching that level of proficiency can be a long and tedious process. Commended by the British Medical Association, Practical Ultrasound, Second Edition focuses on…