دانلود کتاب SBA برای MRCS Part A: راهنمای بازبینی بیلی و لاو - بوک باز

دانلود کتاب SBA برای MRCS Part A: راهنمای بازبینی بیلی و لاو<br>SBAs for the MRCS Part A: A Bailey & Love Revision Guide, 2ed

دانلود کتاب SBA برای MRCS Part A: راهنمای بازبینی بیلی و لاو
SBAs for the MRCS Part A: A Bailey & Love Revision Guide, 2ed

The four Surgical Royal Colleges have recently received approval from the GMC to make changes to the MRCS Part A Examination. The second edition of this popular book,SBAs and EMQs for the MRCS Part A is an invaluable guide to…