دانلود کتاب Self-ligating Brackets in Orthodontics: Current Concepts and Techniques | بوک باز

دانلود کتاب براکتهای سلف لیگیت در ارتودنسی: مفاهیم و تکنیک های متداول<br>Self-ligating Brackets in Orthodontics: Current Concepts and Techniques, 1ed

دانلود کتاب براکتهای سلف لیگیت در ارتودنسی: مفاهیم و تکنیک های متداول
Self-ligating Brackets in Orthodontics: Current Concepts and Techniques, 1ed

Promising numerous advantages in design, treatment efficacy, and reduced treatment time, self-ligating brackets have become a major part of modern orthodontic practice.Self-Ligating Brackets in Orthodontics: Current Concepts and Techniques summarizes contemporary information and clinical studies on these popular systems, integrating…