دانلود کتاب Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation | بوک باز

دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص ناهنجاری انسان اسمیت<br>Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation, 8ed

دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص ناهنجاری انسان اسمیت
Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation, 8ed

Long known as the go-to resource for superbly illustrated, up-to-date coverage in this complex field, Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation, 8th Edition, provides a wealth of information on malformation syndromes of environmental and genetic etiology, recognizable disorders of unknown cause, clinical approaches…
دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص تغییر شکل انسان اسمیت + ویدئو<br>Smith's Recognizable Patterns of Human Deformation, 4ed + Video

دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص تغییر شکل انسان اسمیت + ویدئو
Smith’s Recognizable Patterns of Human Deformation, 4ed + Video

Perfect for residents, pediatricians, practitioners, or parents seeking further information, Smith’s Recognizable Patterns of Human Deformation provides evidence-based management for a range of common pediatric problems affecting the limbs and craniofacial region. The only source devoted to the diagnoses and…
دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص ناهنجاری انسان اسمیت<br>Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation, 7ed

دانلود کتاب الگوهای قابل تشخیص ناهنجاری انسان اسمیت
Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation, 7ed

2014 BMA Medical Book Awards 1st Prize Award Winner in Illustrated Book category and Highly Commended in Paediatrics category! Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation has long been known as the source to consult on multiple malformation syndromes of environmental…