دانلود کتاب Stroke: Pathophysiology. Diagnosis and Management - بوک باز

دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت<br>Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 7ed

دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت
Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 7ed

Authored by the world’s foremost stroke experts, this classic text brings you fully up to date with current research findings and management approaches for cerebrovascular disease. Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 7th Edition, covers every aspect of this fast-moving field,…
دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت<br>Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 6ed

دانلود کتاب سکته مغزی: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت
Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management, 6ed

Offered in print, online, and downloadable formats, this updated edition of Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management deliversconvenient access to the latest research findings and management approaches for cerebrovascular disease. Picking up from where J. P. Mohr and colleagues left off,…