دانلود کتاب Surgery of the Auricle: Tumors-Trauma-Defects-Abnormalities | بوک باز

دانلود کتاب جراحی لاله گوش: تومورها، تروما، ضایعات، اختلالات<br>Surgery of the Auricle: Tumors-Trauma-Defects-Abnormalities, 1ed

دانلود کتاب جراحی لاله گوش: تومورها، تروما، ضایعات، اختلالات
Surgery of the Auricle: Tumors-Trauma-Defects-Abnormalities, 1ed

Winner of the First Prize in ENT at the 2008 BMA (British Medical Association) Medical Book Competition This book is a comprehensive guide to the delicate and complex reconstructive procedures for the external ear. Featuring concise descriptions, step-by-step instructions, and…