دستگاه تناسلی | بوک باز

دانلود کتاب سری مرور موارد رادیولوژی: تصویربرداری دستگاه تناسلی <br>Radiology Case Review Series: Genitourinary Imaging, 1ed

دانلود کتاب سری مرور موارد رادیولوژی: تصویربرداری دستگاه تناسلی
Radiology Case Review Series: Genitourinary Imaging, 1ed

200 interactive genitourinary imaging cases deliver the best board review possible! Part of the acclaimed McGraw-Hill’s Radiology Case Review Series, this unique resource challenges you to look at a group of images, determine the diagnosis, answer related questions, and gauge…
دانلود مجموعه ویدئویی دستگاه تناسلی Boards and Beyond 2021: Reproductive + Slides

دانلود مجموعه ویدئویی دستگاه تناسلی Boards and Beyond 2021: Reproductive + Slides

This book of color slides is intended as a companion to the Boards & Beyond Step 1 Reproductive video modules available with membership at www.boardsbeyond.com. Enhance your learning and retention by taking notes as you watch and use it as…
دانلود کتاب تصویربرداری دستگاه تناسلی: بررسی کلی<br>Genitourinary Imaging: A Core Review, 1ed

دانلود کتاب تصویربرداری دستگاه تناسلی: بررسی کلی
Genitourinary Imaging: A Core Review, 1ed

Assess your knowledge and master core material with this image-rich review tool!  Designed to follow the structure of the Core Exam module for genitourinary imaging, Genitourinary Imaging: A Core Review prepares you for the exam with coverage of image acquisition…