راهنمای آنتی بیوتیک ها: راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک های معمول | بوک باز

دانلود کتاب راهنمای آنتی بیوتیک ها: راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک های معمول<br>Antibiotics Manual: A Guide to commonly used antimicrobials, 2ed

دانلود کتاب راهنمای آنتی بیوتیک ها: راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک های معمول
Antibiotics Manual: A Guide to commonly used antimicrobials, 2ed

A comprehensive compendium of all commonly used antibiotics, including indications, side effects, dosage information, and drug/food interactions Antibiotics Manual: A Guide to Commonly Used Antimicrobials, Second Edition is a unique, user-friendly guide made for all who prescribe antibiotics. It’s the…