سندرم پرادر-ویلی - بوک باز

دانلود کتاب تظاهرات عصبی-رفتاری سندرم پرادر-ویلی <br>Neuro-behavioral Manifestations of Prader-Willi Syndrome, 1ed

دانلود کتاب تظاهرات عصبی-رفتاری سندرم پرادر-ویلی
Neuro-behavioral Manifestations of Prader-Willi Syndrome, 1ed

The behavioral issues experienced by individuals with Prader-Willi Syndrome (PWS) can be both surprising and overwhelming to clinicians and caregivers. Despite the distress and dysfunction posed by them, there are very few resources available to address these neuropsychiatric problems. This…
دانلود کتاب مدیریت سندرم پرادر-ویلی<br>Management of Prader-Willi Syndrome, 3ed

دانلود کتاب مدیریت سندرم پرادر-ویلی
Management of Prader-Willi Syndrome, 3ed

Management of Prader-Willi Syndrome brings together the contributions of professionals with considerable expertise in diagnosis and management of PWS. Clinical, social, family, and community issues are explored and management strategies identified. The text presents historical, medical, and genetic information to…