فیتومدیسین | بوک باز

دانلود کتاب نانو فیتومدیسین: بستری نوظهور برای دارو رسانی<br>Nanophytomedicine: An Emerging Platform for Drug Delivery, 1ed

دانلود کتاب نانو فیتومدیسین: بستری نوظهور برای دارو رسانی
Nanophytomedicine: An Emerging Platform for Drug Delivery, 1ed

Nanophytomedicine is a branch of medicine that involves the application of nanomedicine-based systems to phytotherapy and phytopharmacology and the use of phytonanoparticles for biomedical applications. Nanophytomedicine covers recent advances in experimental and theoretical studies on various properties of nanoparticles derived…