متاستاز | بوک باز

دانلود کتاب متاستازهای مغز از تومورهای اولیه (3 جلدی)<br>Brain Metastases from Primary Tumors, 3-Vol, 1ed

دانلود کتاب متاستازهای مغز از تومورهای اولیه (۳ جلدی)
Brain Metastases from Primary Tumors, 3-Vol, 1ed

With an annual rate of more than 12 million global diagnoses and 7.6 million deaths, the societal and economic burden of cancer cannot be overstated. Brain metastases are the most common malignant tumors of the central nervous system, yet their…
دانلود کتاب متاستاز مغز: تصویربرداری عصبی پیشرفته<br>Brain Metastases: Advanced Neuroimaging, 1ed

دانلود کتاب متاستاز مغز: تصویربرداری عصبی پیشرفته
Brain Metastases: Advanced Neuroimaging, 1ed

This book describes the role of advanced neuroimaging techniques in characterizing the changes in tissue structure in patients with brain metastases. On a large number of newly recognized CT, MRI, and PET characteristics of brain metastases from different primary tumors…
دانلود کتاب متاستاز سرطان و سلول/نیچ بنیادی سرطان<br> Cancer Metastasis and Cancer Stem Cell/Niche, 1ed

دانلود کتاب متاستاز سرطان و سلول/نیچ بنیادی سرطان
Cancer Metastasis and Cancer Stem Cell/Niche, 1ed

A malignant tumor is an actively growing tissue, composed of cells derived from a single cell line that has undergone irreversible differentiation. These cells are invasive and also metastasize in the body, resulting in malignant cancer. Recent research suggests that…
دانلود کتاب متاستاز سرطان: پایه بیولوژیک و درمان<br>Cancer Metastasis: Biologic Basis and Therapeutics

دانلود کتاب متاستاز سرطان: پایه بیولوژیک و درمان
Cancer Metastasis: Biologic Basis and Therapeutics

Metastasis is responsible for a large burden of morbidity and mortality among cancer patients, and currently few therapies specifically target metastatic disease. Further scientific dissection of the underlying pathways is required to pave the way for new therapeutic targets. This…