ملزومات جراحی ارتوگناتیک - بوک باز

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک <br>Essentials of Orthognathic Surgery, 3ed

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک
Essentials of Orthognathic Surgery, 3ed

This long-awaited new edition of the author's seminal text on orthognathic surgery includes not only a fresh new look and over a dozen new cases, but essential updates for anyone practicing orthognathic surgery. Though many of the surgical practices and…
دانلود کتاب مبانی جراحی ارتوگناتیک و زیبایی صورت بدون جراحی<br>Fundamentals of Orthognathic Surgery and Non Surgical Facial Aesthetics, 3ed

دانلود کتاب مبانی جراحی ارتوگناتیک و زیبایی صورت بدون جراحی
Fundamentals of Orthognathic Surgery and Non Surgical Facial Aesthetics, 3ed

This latest edition is an expanded and up-to-date version of the classic operative manual for surgical and orthodontic consultants, trainees and theatre and ward staff. It includes the completely new sections of "Non-Surgical Facial Aesthetics" and the "Application of 3-Dimensional…
دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک<br>Essentials of Orthognathic Surgery

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک
Essentials of Orthognathic Surgery

This book provides a practical, easy-to-follow approach to the diagnosis and treatment of the most common orthognathic and orthodontic problems encountered in clinical practice. Procedures such as the clinical evaluation of a patient, analysis of diagnostic records, treatment planning, and…