موارد تصویربرداری قفسه سینه | بوک باز

دانلود کتاب تصویربرداری قفسه سینه: ضروریات<br>Thoracic Imaging: The Requisites, 3ed

دانلود کتاب تصویربرداری قفسه سینه: ضروریات
Thoracic Imaging: The Requisites, 3ed

Now in its 3rd Edition, this outstanding volume by Dr. Jo-Anne O. Shepard in the popular Requisites series thoroughly covers the fast-changing field of chest imaging. Ideal for residency, clinical practice, and board certification, it covers the full range of…
دانلود کتاب موارد تصویربرداری قفسه سینه<br>Chest Imaging Cases

دانلود کتاب موارد تصویربرداری قفسه سینه
Chest Imaging Cases

Chest Imaging Cases thoroughly encompasses the field of thoracic radiology through 137 cases covering common and challenging radiologic and clinical issues. The cases are divided into categories important for board examinations and clinical practice: diagnoses that should be made on…