میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم | بوک باز

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم<br>Essential Microbiology for Wound Care, 1ed

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری برای مراقبت از زخم
Essential Microbiology for Wound Care, 1ed

Many healthcare practitioners understand the role microbiology has within the management of their patients, particularly when this involves wound care and the healing process. However, basic medical and nursing training does not always cover the microbiology of wound care in…