نانوتکنولوژی - بوک باز

دانلود کتاب نانوتکنولوژی در دارو رسانی: مبانی، طراحی و کاربرد<br>Nanotechnology in Drug Delivery: Fundamentals, Design, and Applications, 1ed

دانلود کتاب نانوتکنولوژی در دارو رسانی: مبانی، طراحی و کاربرد
Nanotechnology in Drug Delivery: Fundamentals, Design, and Applications, 1ed

This important new book provides the fundamental understanding of the peptide and protein drug delivery systems with a special focus on their nanotechnology applications. Addressing an increasing interest in peptide and protein drug delivery systems in both academic and industrial…
دانلود کتاب نانوتکنولوژی ، ساختارهای نانو: تئوری، مدلسازی، و شبیه سازی<br>The Handbook of Nanotechnology, Nanometer Structures: Theory, Modeling, and Simulation

دانلود کتاب نانوتکنولوژی ، ساختارهای نانو: تئوری، مدلسازی، و شبیه سازی
The Handbook of Nanotechnology, Nanometer Structures: Theory, Modeling, and Simulation

This volume is a researcher's reference handbook to the many aspects of nanometer structures. Although intended as a source for the serious researcher, novices will find a great deal of interesting content. The theories covered include nanostructured thin films, photonic…