ویرایش جدید کتاب Around the Patient Bed: Human Factors and Safety in Health Care - بوک باز

دانلود کتاب در اطراف تخت بیمار: عوامل انسانی و ایمنی در بهداشت و درمان<br>Around the Patient Bed: Human Factors and Safety in Health Care, 1ed

دانلود کتاب در اطراف تخت بیمار: عوامل انسانی و ایمنی در بهداشت و درمان
Around the Patient Bed: Human Factors and Safety in Health Care, 1ed

The occurrence of failures and mistakes in health care, from primary care procedures to the complexities of the operating room, has become a hot-button issue with the general public and within the medical community. Around the Patient Bed: Human Factors…