ویرایش جدید کتاب Corneal Topography in Clinical Practice Pentacam System 2e | بوک باز

دانلود کتاب توپوگرافی قرنیه در سیستم پنتاکم بالینی<br>Corneal Topography in Clinical Practice Pentacam System, 2ed

دانلود کتاب توپوگرافی قرنیه در سیستم پنتاکم بالینی
Corneal Topography in Clinical Practice Pentacam System, 2ed

Corneal topography is a non-invasive medical imaging technique for mapping the surface curvature of the cornea, the outer structure of the eye. This procedure may be carried out with a Pentacam, which uses a rotating camera to create a 3D…