ویرایش جدید کتاب Movement Disorder Surgery: The Essentials | بوک باز

دانلود کتاب جراحی اختلال حرکتی: ملزومات<br>Movement Disorder Surgery: The Essentials, 1ed

دانلود کتاب جراحی اختلال حرکتی: ملزومات
Movement Disorder Surgery: The Essentials, 1ed

Authored by world renowned experts in neurosurgery and neurology, this book is a comprehensive reference for the entire spectrum of surgical treatments for movement disorders, with an emphasis on the use of deep brain stimulation. It provides essential information on…