ویرایش جدید کتاب Neuroendocrinology of Appetite | بوک باز

دانلود کتاب غددشناسی عصبی اشتها<br>Neuroendocrinology of Appetite, 1ed

دانلود کتاب غددشناسی عصبی اشتها
Neuroendocrinology of Appetite, 1ed

This cutting-edge, interdisciplinary volume  describes established and state of the art approaches for exploring the pathways that influence and control appetite, including: behavioural, electrophysiological, neuroanatomical, gene knockout and pharmacological techniques.   The book presents key peptide and neurotransmitter systems, together with…