ویرایش جدید کتاب Orthodontic Retainers and Removable Appliances: Principles of Design and Use - بوک باز

دانلود کتاب نگهدارنده ارتودنسی و دستگاه های متحرک: اصول طراحی و استفاده<br>Orthodontic Retainers and Removable Appliances: Principles of Design and Use, 1ed

دانلود کتاب نگهدارنده ارتودنسی و دستگاه های متحرک: اصول طراحی و استفاده
Orthodontic Retainers and Removable Appliances: Principles of Design and Use, 1ed

Orthodontic Retainers and Removable Appliances – Principles of Design and Use is a unique practical guide for dental students, general dental practitioners, orthodontic students, therapists and others who have an interest in knowing how to design, fit, adjust and maintain…