ویرایش جدید کتاب Oxford Assess and Progress: Surgery | بوک باز

دانلود کتاب ارزیابی و پیشرفت آکسفورد: جراحی<br>Oxford Assess and Progress: Surgery, 1ed

دانلود کتاب ارزیابی و پیشرفت آکسفورد: جراحی
Oxford Assess and Progress: Surgery, 1ed

Oxford Assess and Progress: Surgery is a brand new addition to a trusted revision series for medical undergraduates. This volume includes over 270 SBAs and EMQs covering all the core surgical specialties from orthopaedics to urology. Many questions are illustrated…