ژورنال پروتزهای دندانی در ترمیم های مجموع | بوک باز

دانلود کتاب ژورنال پروتزهای دندانی در ترمیم های مجموع<br>Journal of Prosthodontics on Complex Restorations, 1ed

دانلود کتاب ژورنال پروتزهای دندانی در ترمیم های مجموع
Journal of Prosthodontics on Complex Restorations, 1ed

The Journal of Prosthodontics has been the official publication of the American College of Prosthodontics for more than 20 years.  More than 1000 peer-reviewed articles on a wide variety of subjects are now in print, representing a treasure trove of…