کاردیولوژی مداخله ای عملی - بوک باز

دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای: اصول و عمل<br>Interventional Cardiology: Principles and Practice, 3ed

دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای: اصول و عمل
Interventional Cardiology: Principles and Practice, 3ed

The updated guide to understanding and implementing today’s interventional cardiology procedures Minimally invasive methods of cardiovascular intervention are developing apace, propelled by unprecedented advancements in technology and procedural expertise. Bearing exciting implications for a broad range of adjacent fields of…
دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای آکسفورد<br>Oxford Textbook of Interventional Cardiology, 2ed

دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای آکسفورد
Oxford Textbook of Interventional Cardiology, 2ed

Cardiac catheterization and coronary angiography remain key tools in the management of patients with coronary heart disease. Although this is the most frequently used method of coronary revascularization, general training in cardiology rarely offers more than the opportunity to assist…
دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای عملی<br>Practical Interventional Cardiology, 3ed

دانلود کتاب کاردیولوژی مداخله ای عملی
Practical Interventional Cardiology, 3ed

This new and comprehensively revised third edition of Practical Interventional Cardiology, led by an eminent UK Cardiologist and supported by contributing authors from around the world, discusses the different interventional procedures by context and addresses current guidelines and ongoing trials,…