کتاب آسیب شناسی دهان و فک و صورت - بوک باز

دانلود کتاب آسیب شناسی دهان و فک و صورت: یک دلیل منطقی برای تشخیص و درمان<br>Oral and Maxillofacial Pathology: A Rationale for Diagnosis and Treatment, 2ed

دانلود کتاب آسیب شناسی دهان و فک و صورت: یک دلیل منطقی برای تشخیص و درمان
Oral and Maxillofacial Pathology: A Rationale for Diagnosis and Treatment, 2ed

This award-winning clinical text covers the vast array of conditions that oral and maxillofacial surgeons need to be prepared to identify and treat, ranging from common reactive disorders to carcinoma to rare salivary gland neoplasms to malignancies of bone. In…