کتاب اصول اساسی تحلیلی اولتراسانتریفیوژ | بوک باز

دانلود کتاب اصول اساسی تحلیلی اولتراسانتریفیوژ <br>Basic Principles of Analytical Ultracentrifugation, 1ed

دانلود کتاب اصول اساسی تحلیلی اولتراسانتریفیوژ
Basic Principles of Analytical Ultracentrifugation, 1ed

Analytical ultracentrifugation (AUC) can supply rich information on the mass, shape, size distribution, solvation, and composition of macromolecules and nanoscopic particles. It also provides a detailed view of their reversible single- or multi-component interactions over a wide range of affinities.…