کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس | بوک باز

دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس<br>Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس
Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

Endoscopic Sinus Surgery has progressed immensely in the last two decades. The interest in the subject and the desire to acquire proficiency in the surgical technique has led to enthusiastic attendance at numerous workshops. The introduction of motorized instruments, laser,…