کتاب بورد تخصصی جراحی عمومی دهان | بوک باز

دانلود کتاب گذشتن از امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی<br>Passing the General Surgery Oral Board Exam, 2ed

دانلود کتاب گذشتن از امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی
Passing the General Surgery Oral Board Exam, 2ed

Edited by Dr. Marc Neff, Passing the General Surgery Oral Board Exam, Second Edition helps candidates prepare for the General Surgery Oral Board Exam in a different way than other review books. In addition to covering concepts frequently addressed on…