کتاب تشخیص پزشکی و درمان | بوک باز

دانلود کتاب طرح تشخیص: راهنمای تصویری برای تشخیص پزشکی برای مخاطبان غیرپزشکی<br>Diagnosketch: A Visual Guide to Medical Diagnosis for the Non-Medical Audience, 1ed

دانلود کتاب طرح تشخیص: راهنمای تصویری برای تشخیص پزشکی برای مخاطبان غیرپزشکی
Diagnosketch: A Visual Guide to Medical Diagnosis for the Non-Medical Audience, 1ed

Diagnosketch is a one-of-a-kind visual book that helps explain medical diagnoses to a non-medical audience. It simplifies human anatomy and pathophysiology into memorable, patient-friendly, understandable images. It intentionally leaves out details that are not clinically relevant and over-emphasizes ones that…
دانلود کتاب تشخیص: راهنمای کارآموزان پزشکی<br>Diagnosis: A Guide for Medical Trainees, 1ed

دانلود کتاب تشخیص: راهنمای کارآموزان پزشکی
Diagnosis: A Guide for Medical Trainees, 1ed

Diagnosis is a practically-oriented guide to the complex reasoning, observations, and judgment that health professionals draw on to make a clinical diagnosis. Built on the cornerstone of the patient-physician relationship, this volume combines rigorous yet accessible conceptual analysis with actionable…
دانلود کتاب تشخیص پزشکی و درمان کارنت<br>CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2015, 54ed

دانلود کتاب تشخیص پزشکی و درمان کارنت
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2015, 54ed

To deliver the best care to your patients, turn to the #1 annually updated guide in internal medicine and clinical practice. The 2015 Edition is packed with important NEW information! For more than 70 years, professors, students, and clinicians have…