کتاب موارا هانتلی | بوک باز

دانلود کتاب اصول اولیه طراحی موارا هانتلی

دانلود کتاب اصول اولیه طراحی موارا هانتلی

این کتاب از سری کتب آموزش عملی طراحی و نقاشی است که به به اصول اولیه طراحی می پردازد. فهرست مطالب کتاب : شروع کار با چه طراحی کنیم روی چه چیزی طراحی کنیم پرسپکتیو کمپوزیسیون شروع به طراحی قدم…