کتاب مورد پرونده های پزشکی خانواده | بوک باز

دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی خانواده <br>Case Files Family Medicine, 4ed

دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی خانواده
Case Files Family Medicine, 4ed

REAL-LIFE CASES FOR THE FAMILY MEDICINE CLERKSHIP You need exposure to high-yield cases to excel in the family medicine clerkship and on the shelf exam. Case Files® Family Medicine presents 60 real-life cases that illustrate essential concepts in family medicine.…
دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی خانواده <br>Case Files Family Medicine, 3ed

دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی خانواده
Case Files Family Medicine, 3ed

Sixty high-yield family medicine cases help you sharpen your diagnostic and problem-solving skills You need exposure to high-yield cases to excel on the family medicine clerkship and the shelf-exam. Case Files: Family Medicine presents sixty real-life cases that illustrate essential…