کتاب مورد پرونده های پزشکی داخلی | بوک باز

دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی داخلی <br>Case Files Internal Medicine, 4ed

دانلود کتاب مورد پرونده های پزشکی داخلی
Case Files Internal Medicine, 4ed

REAL-LIFE CASES FOR THE PEDIATRICS CLERKSHIP AND THE SHELF EXAM You need exposure to high-yield cases to excel in the internal medicine clerkship and on the shelf exam. Case Files: Internal Medicine presents 60 real-life cases that illustrated essential concepts…